خدمات شرکت سورین فربد، اجرای کارخانه هوشمند مبتنی بر نسل چهارم صنعت را آسان و دسترس پذیر می کند

معرفی سازندگان دستگاه

ما برای بسیاری از مشکلات رایج در کارخانه شما، سازندگان دستگاه خارجی و داخلی را معرفی می کنیم که دستگاهی کاربردی را ساخته اند. ما مسئول این موضوع هستیم که هم دستگاههای این حوزه را به شما معرفی کنیم و هم شما را در انتخاب دستگاهی مناسب و کارا یاری کنیم. نکات تکنیکی این دستگاهها آنقدر مهم و تخصصی هستند که در صورت آشنا نبودن شما با آنها ، ممکن است سرمایه خود را به هدر دهید.

معرفی فروشندگان

با توجه به وجود برندهای مختلف در بازار و همچنین فروشندگان تجهیزات این حوزه چه در داخل و چه در خارج، ما مسئول انتخاب مناسب شما خواهیم بود و به شما کمک خواهیم کرد با نگاهی کارشناسی و دقیق بهترین تجهیز را از بهترین فروشنده تهیه کنید. با توجه به هزینه قابل توجه این تجهیزات ، بسیار مهم است که تجهیز درست را با مبلغ منطقی و در زمان درست تحویل بگیرید.

آموزش

با فراهم کردن آموزشگاهی موسوم به آکادمی پردازش تصویر، برنامه های آموزشی متنوعی را برای دانشجویان، مبتدیان و افراد متخصص فراهم کرده ایم. حتی برای کسانی که به دنبال برون سپاری پروژه های خود هستند، آموزش های ما به آنها کمک خواهد کرد تا بتوانند تشخیص دهند که چه کسانی می توانند به اجرای پروژه کمک کنند و اگر خودتان تصمیم به اجرای پروژه کرده ایید، ما نکات تخصصی را به شما آموزش خواهیم داد.

تست های امکان سنجی

ما بر اساس تجربه و تجهیزات آزمایشگاهی خود، اقدام به ایجاد نمونه های کوچک و مطالعه عمیق در نیازمندی های پروژه های شما نموده و ریسک پروژه ها را به حداقل ممکن می رسانیم. ما روش های مفید و تجهیزات مناسب را به شما معرفی می کنیم و ریسک نقاطی از پروژه که نیازمند تمرکز بیشتر هست را یادآوری می کنیم. متخصصان ما شما را در امکان سنجی و شرایط اجرا یاری خواهند کرد.

درباره بینایی ماشین چه می دانید؟

طبق اعلام انجمن تصویربرداری خودکار (AIA) ، بینایی ماشین شامل کلیه کاربردهای صنعتی و غیرصنعتی است که در آن به کمک ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار، اقدام به تصویربرداری نموده و پس از استخراج اطلاعات مفید، می توان راهنمایی های عملیاتی را در اختیار دستگاهها قرار داد. در این بین باید توجه داشت، گرچه بینایی ماشین از اکثر الگوریتم ها و رویکردهای مشابه در کامپیوتر ویژن استفاده می کند ، اما محدودیت ها در صنعت متفاوت است.

Industry 4.0

پیاده سازی نسل چهارم صنعت در کارخانه ها

اولین انقلاب صنعتی (صنعت 1.0) نزدیک به سال 1800 با اختراع موتور بخار شروع شد. برای اولین بار با استفاده از نیروی مکانیکی حاصل از بخار ، انسان ها می توانستد اشیاء را جابجا کنند. قبل از این اختراع ، کارها به قدرت عضلانی انسانها و حیوانات یا به انرژی اولیه آب وابسته بودند.

تقریباً 100 سال بعد ، در اواخر دهه 1900 ، برق، فناوری پیشرانه صنعتی را فتح کرد. بنابراین ، صنعت 2.0 شروع تولید انبوه با استفاده از انرژی الکتریکی بود. کارها به صورت مرحله به مرحله و خطوط مونتاژ به امکانات تولیدی معرفی شد.

در دهه 1970 ، سومین انقلاب صنعتی عصر اتوماسیون با کمک رایانه ها معرفی شد. این فناوری باعث شد، تولید به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

یکی از موضوعات داغ در دنیای تولید امروز ، صنعت 4.0 یا “اینترنت صنعتی اشیاء” است. صنعت 4.0 به مجموعه ای از نوآوری های نوظهور در اتوماسیون پیشرفته ، بینایی دستگاه ، داده های بزرگ ، محاسبات ابری و یادگیری ماشین اشاره دارد که باعث ایجاد تغییر در تولید می شود. صنعت 4.0 پتانسیل فوق العاده ای برای تقویت بهره وری ، کاهش ضایعات ، پالایش کیفیت محصول ، افزایش انعطاف پذیری تولید ، کاهش هزینه های عملیاتی و ارائه مزایای بی شمار دیگر به کف کارخانه را نشان می دهد. شرکت سورین فربد  در توانمندسازی کارخانه ها به نسل چهارم صنعت همراه صنعتگران کشور خواهد بود.

کاهش هزینه، افزایش کیفیت، دقت و سرعت

آیــا مــی دانیــد کــه کنتــرل کیفی محصــولات تولیــدی در اکثــر کارخانجــات توســط نیــروی انســانی و بصــورت تصادفی بــر روی تنهــا چنــد نمونــه از محصــولات انجــام مــی شــود. در ایــن روش صــد در صــد محصــولات کنتــرل نشــده و محصــولات معمــولا دارای کیفیــت یکنواختــی نیستند. همچنیــن خطــای نیــروی انســانی و هزینــه هــای نیــروداری از نــکات قابــل توجــه دیگــر مــی باشــد. اکنــون شــرکت ســورین فربــد دســتگاههایی را ارایــه مــی کنــد کــه مــی تواننــد بــه کمــک دوربیــن هــا از صــد در صــد محصــولات عکســبرداری کــرده و بــا بازرســی یکنواخــت محصــولات ، هزینــه هــای نیــروی انســانی و خطــای ناشــی از آن را بصــورت چشــمگیری کاهــش  دهــد .

انجمن تصویربرداری خودکار
Vision Systems Design
تصویر
تصویر