امکان سنجی و اجرای پروژه

شرکت سورین فربد در حوزه بینایی ماشین و رباتیک صنعتی از تمام پتانسیل های خود استفاده خواهد کرد تا بتواند پیشنهاد مناسب بر اساس بودجه تعیین شده را به مشتری ارائه دهد. بنابراین در این مسیر با حفظ منافع مشتری و دوری از تحمیل هزینه های غیر واقعی، موفقیت پروژه های مشتریان را تضمین خواهیم کرد.

برای کاهش در ریسک پروژه ها در صورت نیاز اقدام به ایجاد نمونه های کوچک و مطالعه عمیق در نیازمندی پروژه های مشتریان می نمائیم. و روش های مفید و تجهیزات مناسب را به شما معرفی کرده و ریسک نقاطی از پروژه که نیازمند تمرکز بیشتر است را یادآوری می کنیم. بخشی از مراحل همراهی با مشتریان در زیر آمده است:

دریافت درخواست از سمت مشتری

1

دریافت جزییات اولیه طرح از طریق فرم ارزیابی پروژه

2

بررسی اولیه پروژه توسط کارشناسان

در این مرحله نمونه های مشابه خارجی در صورت وجود بررسی شده و کارشناسان سعی خواهند کرد یک دید کلی از کار پیدا کرده و چالش های آن را بررسی نمایند.

3

بازدید از سایت کارفرما

در این مرحله از سایت کارفرما بازدید به عمل آمده و طی جلساتی با افراد فنی و همچنین بررسی محیط اجرای پروژه از تمام نکات و جزییات کار اطلاعاتی جمع آوری شده تا بتوان ابهامات موجود را رفع و دید درستی از پروژه به دست آورد.

4

اجرای تست های اولیه 

در این مرحله، کارشناسان سورین فربد، نمونه هایی را برای تست های اولیه از کارفرما دریافت کرده و به درک دقیق تری از چالش های اجرا دست پیدا می کنند. در صورت لازم، ارتباطات بیشتری با افراد فنی کارفرما برقرار خواهد شد تا مطمئن شوند به درک درستی از پروژه دست پیدا کرده اند.

5

جمع بندی 

در این مرحله، کارشناسان سورین فربد، برآوردهای هزینه ایی و زمانی و همچنین پیشنهادهای مختلف خود را به واحد بازاریابی ارائه می دهند.

6

ارائه بهترین پیشنهاد 

واحد بازاریابی با توجه به بودجه در نظر گرفته شده توسط کارفرما و همچنین محدودیت های زمانی که ممکن است برای پروژه تعریف شده باشد، یک پروپوزال جامع را آماده و در اختیار کارفرما قرار می دهد . همچنین جلسات همراهی با کارفرما نیز برگزار خواهد شد تا کارفرما بتواند به تصمیم درستی در زمینه شروع اجرای پروژه دست پیدا نماید.

فهرست