اندازه گیری با کمک بینایی ماشین چگونه انجام می شود؟

بازرسی ابعاد، نوعی بازرسی ظاهری است.که نقش مهمی در بررسی عیب در مورد اینکه آیا قطعات یا محصولات بر اساس مشخصات ابعادی مونتاژ شده‌اند، ایفا می‌کند. بازرسی ابعاد را می توان به کمک بینایی ماشین به صورت خودکار انجام داد:

  • اندازه گیری حداکثر/حداقل ابعاد قطعات یا محصولات
  • اندازه گیری حداکثر/حداقل/متوسط قطر داخلی یا خارجی یا مختصات مرکزی O ring ها
  • اندازه گیری گردی یا زاویه نوک قطعات فلزی
  • اندازه گیری موقعیت لبه ها و برچسب ها
  • اندازه گیری عرض محصولات
  • اندازه گیری ابعاد، اساس بازرسی است و با گسترش اتوماسیون کارخانه ها ، اندازه گیری ابعادی با استفاده از بینایی ماشین افزایش یافته است.
  • مهم نیست که از چه ابزاری برای اندازه گیری یک پارامتر در خط تولید استفاده می شود، دو عامل مهم وجود دارد: دقت و تکرارپذیری.
  • بازرسی خودکار در مقابل بازرسی دستی

در گذشته، ابعاد قطعات و محصولات با ریز سنج ها یا کولیس ها اندازه گیری می شد تا اطمینان حاصل شود که تفاوتی در دقت وجود ندارد. اندازه با استفاده از ابزارهایی مانند ریز سنج‌ها یا کولیس‌ها، ناگزیر به دلیل تفاوت‌های فردی بین کارگران و شرایط اندازه‌گیری، خطاهایی را شامل می‌شود. همچنین، در روش‌های قدیمی مقادیر به صورت دقیق اندازه‌گیری نمیشد یا گزارشی وجود نداشت که بتوان آن‌ها را بررسی، ذخیره و برای انطباق با عملکرد فرآیند استفاده کرد.

بازرسی ابعاد مبتنی بر گیج داده های اندازه گیری، اندازه دقیقی را ارائه نمی دهد. فقط بررسی می کند که آیا ابعاد در محدوده تحمل است یا خیر. بازرسی ابعاد با استفاده از بینایی ماشین داده های عددی، ابعاد دقیق چند بخش را نیز ارائه می دهد و داده های موجود  در روش بینایی ماشین را می توان به راحتی ذخیره و مدیریت کرد. چنین اطلاعاتی همچنین می تواند به طور موثر برای مدیریت ردیابی یا بهبود فرآیند استفاده شود.

با راه حل های بینایی ماشین، می توان ابعاد را از تصاویر گرفته شده با سرعت بالا دریافت کرد. ضبط خودکار داده‌ها، ذخیره تصویر و گزارش بازرسی در تمام سیستم‌های بینایی ماشین گنجانده شده است که حفاظت از برند و گارانتی در برابر شکایات مشتری یا فراخوان‌های پرهزینه را ارائه می‌کند. تمام داده ها را می توان در سیستم های اطلاعات کارخانه، پایگاه های داده SQL یا مستقیماً در سیستم ویژن ذخیره کرد.

به کمک بینایی ماشین ابعاد را می توان با دقت اندازه گیری کرد. برای مثال، بینایی ماشین می‌توانید تصویری از یک بطری PET بگیرید که روی یک خط از کناره حرکت می‌کند و ابعاد حلقه گردن بطری را اندازه‌گیری کنید. عیوب درون بطری چند دلیل عمده میتواند داشته باشد مانند قالب گیری معیوب ویا نادرستی و خرابی مونتاژ در قالب که همه توسط بینایی ماشین قابل  تشخیص هستند. این نوع بازرسی ابعاد ، کارایی را بهبود می بخشد.

اندازه گیری به کمک بینایی ماشین
فهرست