بازرسی بینایی ماشین چیست؟

بازرسی ماشین بینایی یک فناوری مبتنی بر پردازش تصویر است که برای خودکارسازی فرآیندهای بازرسی در خطوط تولید در صنایع مختلف تولیدی استفاده می‌شود و اساساً به رایانه اجازه می‌دهد تا کیفیت محصول را با استفاده از دوربین‌های صنعتی، لایت ها و نرم‌افزار بینایی رایانه ای بازرسی و ارزیابی کند.

فناوری بینایی ماشین برای انجام کنترل کیفیت با سرعت بالا و قابل اعتماد برای اطمینان از کیفیت محصول و بهبود کارایی کلی استفاده می شود زیرا کار دستی را از وظایف بازرسی تکراری و چالش برانگیز رها می کند ویا کنترل کیفیت موجود را گسترش می دهد.علاوه بر این، با دیجیتالی کردن فرآیند بازرسی و تولید داده های مستندسازی ، بازرسی بینایی ماشین می تواند برای ارائه داده ها و آمار تولید استفاده شود که می تواند بهینه سازی تولید را تسهیل کند.

با توجه به کاربرد و کارایی گسترده آن، بازرسی بینایی ماشین به طور گسترده و به طور فزاینده ای در چندین صنعت تولیدی مانند خودروسازی، الکترونیک، غذا و نوشیدنی، داروسازی، بسته بندی، برچسب زدن و چاپ استفاده می شود.

فهرست