تغذیه ماشین با ربات

تغذیه ماشین یکی دیگر از پر کاربردترین مصارف ربات ها در صنعت می باشد .در اکثر کارخانجات  این کار توسط اپراتور انجام می شود که کار یکنواخت و تکراری می باشد و موجب خستگی اپراتور و پایین آمدن بهره وری کار می شود و گاها موجب آسیب دیدن به  انسان می شود .

Machine Tending with robot

تغذیه ماشین ترانسفر نیمه اتوماتیک :

در این پروژه ، ربات عملیات قطعه گذاری به داخل فک دستگاه ماشین ترانسفر را بر عهده دارد . همانطور که در شکل زیر می بینید از یک میز دوبل برای برداشتن قطعات توسط ربات و دادن آن به دستگاه استفاده شده است . در این روش اپراتور فقط در زمان کوتاهی قطعات را روی میز به صورت منظم قرار می دهد ، بعد از آن ربات به صورت هوشمند قطعات را از روی میز برداشته و داخل دستگاه قرار می دهد .

تغذیه ماشین با ربات

تغذیه ماشین ترانسفر اتوماتیک :

در این پروژه از تغذیه ماشین با ربات، بجای میز دوبل از سیستم کانوایر استفاده شده که تشخیص موقعیت قطعه توسط بینایی ماشین انجام می گیرد . همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید مخزنی برای پر کردن قطعه وجود دارد این قطعات به صورت تکی بر روی کانوایر هدایت می شوند . سپس مختصات قطعه توسط ماشین بینایی شناسایی و به ربات ارسال می گردد ، ربات بر اساس مختصات دریافتی ، قطعه را از روی کانوایر برداشته و داخل فک دستگاه ماشین ترانسفر قرار می دهد .

تغذیه ماشین ترانسفر اتوماتیک
فهرست