جوش آلتراسونیک توسط ربات

به دلیل حرکت یکنواخت و دقت زیاد ربات های صنعتی ، جوشکاری با ربات با کیفیت عالی انجام می شود . جوشکاری با ربات یکی از مهمترین کاربردهای ربات های صنعتی می باشد .

اساس کار جوش آلتراسونیک ، تولید و تبدیل انرژی الکتریکی (فرکانسی بین ۱۵ کیلو هرتز تا ۴۰ کیلو هرتز) به انرژی مکانیکی می باشد. (با تحت فشار قرار دادن انرژی مکانیکی بدست آمده، حرارت تولید شده و عملیات جوش صورت می پذیرد) . در سیستم دستی عملیات جوش آلتراسونیک در دو مرحله و توسط 5 نفر انجام می شد که با جایگزین کردن ربات 4 نفر نیروی انسانی کاهش و کیفیت جوش افزایش پیدا کرد.

سلول رباتیک جوش آلتراسونیک
جدول مشخصات فنی دستگاه
فهرست