لایتینگ ، ویژگی ها را برجسته کنید و نقص ها را قابل مشاهده کنید.

لایتینگ برای سیستم بینایی ماشین

لایتینگ نقش عمده ای در سیستم های بینایی ماشین دارد: نه خود قطعه ، بلکه فقط تصویر بصری قطعه بررسی می شود! از این رو نتیجه می شود که فقط شرایط نوری همگن منجر به ایجاد یک تصویر ثابت از همان قطعه مورد بازرسی می شود. بنابراین از نوسان شرایط نوری باید به هر قیمتی جلوگیری شود!

در حالت ایده آل ، از نورپردازی استفاده می شود تا یک کنتراست تاریک و روشن ایجاد شود:

روشنایی نور گنبد

Dome light illumination

سطح به دلیل نور یکنواخت بصورت هموار روشن می شود.

روشنایی زمینه تاریک

Dark background light

لبه های جانبی بسیار روشن هستند. خراش ها و گرد و غبار قابل مشاهده است.

نور پس زمینه

Backlight

قطعه فقط مثل یک شبح سیاه به نظر می رسد. بدون اطلاعات سطح ، خطوط ایده آل برای کاربردهای اندازه گیری

روشنایی مستقیم در جلو

Direct lighting in front

سطح تا حدی بسیار روشن اما در معرض نور زیاد ، تا حدی تاریک به دلیل انعکاس کامل

فقط در صورت امکان تجسم مشخصات یا خطاهای مورد نظر با کنتراست کافی ، این موارد را می توان با نرم افزار پردازش تصویر ارزیابی کرد. معمولاً قطعه توسط یک منبع نور خارجی روشن می شود. این اصل بسیار پیش پا افتاده به نظر می رسد ، اما این عمل نشان می دهد که آشکارسازی خطای موجود در قطعه برای دوربین ، یکی از اصلی ترین مشکلات سیستم های بینایی ماشین است.

بنابراین ارزش دارد که روی لایتینگ و فعل و انفعالات آن با قطعه مورد نظر و دوربین تمرکز کنیم!

فهرست